ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (On Line) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 105) 01 ก.ค. 64
กำหนดออกแจกเอกสารประกอบการเรียนแบบออนไลน์ ตามสถานที่ที่กำหนด (อ่าน 85) 01 ก.ค. 64
แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 89) 25 มิ.ย. 64