ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนกำกับดูแลนักเรียนในความปกครองของท่านให้เข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ ในระหว่างที่มีการเรียนการสอนออนไลน์

หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง

1. เว็บไซต์โรงเรียน www.lpk.ac.th

2. เพจเฟสบุ๊คโรงเรียน : โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

 

--------------------------------------------------

หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม 51008.02/2482 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

https://drive.google.com/file/d/1dDyJg_N9VwM0lS-Eakc_rSxYrwdkVItS/view?fbclid=IwAR1IEZUVabq7gnlVduAMmJ1qP788zM1IX2RTdSB2XwWh2AfDJL9omZZI79M

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 89 ครั้ง