ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดออกแจกเอกสารประกอบการเรียนแบบออนไลน์ ตามสถานที่ที่กำหนด

โรงเรียนได้กำหนดออกแจกเอกสารประกอบการเรียนแบบออนไลน์ โดยนัดหมายให้นักเรียนมารับเอกสารประกอบการเรียนแบบออนไลน์ตามสถานที่ที่กำหนดให้ดังนี้

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ครูชุดที่ 1  จุดที่ 1  เวลา 09.00 – 11.30 น.

สถานที่  วัดบ้านวังกระสวย

ได้แก่

1. บ้านวังกระสวย

2. บ้านห้วยเกตุ

---------------------------------------

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ครูชุดที่ 1  จุดที่ 2  เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่  วัดบ้านหนองดู่

ได้แก่

1. บ้านหนองดู่

2. บ้านปางละกอ

3. บ้านวังราง

4. บ้านโนนสมบูรณ์

---------------------------------------

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ครูชุดที่ 2  จุดที่ 1  เวลา 09.00 – 11.30 น.

สถานที่  วัดบ้านซับพลู

ได้แก่

1. บ้านซับพลู

2. บ้านซับพลูน้อย

3. บ้านซับสนุ่น

4. บ้านซับยาง

5. บ้านซับน้ำเย็น

6. บ้านซับเจริญ

7. บ้านห้วยโปร่ง

8. บ้านโนนสะอาด

9. บ้านโนนเต็ง

---------------------------------------

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ครูชุดที่ 2  จุดที่ 2  เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่  วัดบ้านน้อยพัฒนา

ได้แก่

1. บ้านน้อยพัฒนา

2. บ้านถ้ำเต่า

3. บ้านเสาร์ห้า

---------------------------------------

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ครูชุดที่ 3  จุดที่ 1  เวลา 09.00 – 11.30 น.

สถานที่  ศาลาประชาคมบ้านปางโก

ได้แก่

1. บ้านปางโก

2. บ้านโปร่งแดง

3. บ้านหนองแวง

---------------------------------------

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

ครูชุดที่ 3  จุดที่ 2  เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่  ศาลาประชาคมหมู่บ้านวังผาแดง

ได้แก่

1. บ้านวังผาแดง

2. บ้านมอสุวรรณ

3. บ้านหนองใหญ่

4. บ้านไทยสงบ

5. บ้านภูผาทอง

6. บ้านหินเพิง

---------------------------------------

นักเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ บ้านห้วยบง บ้านโปร่งใหญ่

ให้เดินทางมารับที่โรงเรียน

ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น.

ในการออกแจกเอกสารประกอบการเรียนแบบออนไลน์ครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เครื่องวัดไข้อินฟาเรด และเจลแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนที่มารับเอกสาร “และนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน”
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 84 ครั้ง