ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (On Line) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจ้งเลื่อนการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (On Line) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564

ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนกำกับดูแลนักเรียนที่อยู่ในความปกครองของท่านให้เข้าเรียนตามตารางเรียนปกติ และในระหว่างที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ขอให้นักเรียนอยู่ในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2564,16:28   อ่าน 105 ครั้ง