โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
336 หมู่ 15  ตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/02/2021
ปรับปรุง 26/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 23021
Page Views 24381
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
2 โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
3 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
4 โรงเรียนบ้านโคกแฝก ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
5 โรงเรียนคุณวรวิทย์ ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
6 โรงเรียนบ้านบุระไหว บึงอ้อ ขามทะเลสอ 044-430-103
7 โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) บึงอ้อ ขามทะเลสอ
8 โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี บึงอ้อ ขามทะเลสอ
9 โรงเรียนบ้านโนนตาล บึงอ้อ ขามทะเลสอ
10 โรงเรียนบ้านโคกแขวน พันดุง ขามทะเลสอ
11 โรงเรียนบ้านพันดุง พันดุง ขามทะเลสอ 0809093122
12 โรงเรียนบ้านหนองสะแก พันดุง ขามทะเลสอ
13 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา พันดุง ขามทะเลสอ 044-430-007
14 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง หนองสรวง ขามทะเลสอ
15 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองสรวง ขามทะเลสอ
16 โรงเรียนบ้านหนองสรวง หนองสรวง ขามทะเลสอ
17 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี โป่งแดง ขามทะเลสอ
18 โรงเรียนบ้านโนน โป่งแดง ขามทะเลสอ
19 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด โป่งแดง ขามทะเลสอ
20 โรงเรียนขามสะแกแสง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
21 โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
22 โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
23 โรงเรียนบ้านหนองจาน ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
24 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 044-383125
25 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง (ศรีรัฐประชานุเคราะห์) ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
26 โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
27 โรงเรียนบ้านหนุก ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
28 โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) ชีวึก ขามสะแกแสง
29 โรงเรียนบ้านโนนผักชี ชีวึก ขามสะแกแสง
30 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ชีวึก ขามสะแกแสง
31 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาด ชีวึก ขามสะแกแสง
32 โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ ชีวึก ขามสะแกแสง
33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำฯ พะงาด ขามสะแกแสง
34 โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) พะงาด ขามสะแกแสง
35 โรงเรียนบ้านโคกคูขาด หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
36 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
37 โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
38 โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
39 โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง
40 โรงเรียนบ้านเสมา เมืองนาท ขามสะแกแสง
41 โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ เมืองนาท ขามสะแกแสง
42 โรงเรียนบ้านเมืองนาท เมืองนาท ขามสะแกแสง
43 โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง เมืองนาท ขามสะแกแสง
44 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ เมืองนาท ขามสะแกแสง
45 โรงเรียนบ้านคูเมือง เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
46 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
47 โรงเรียนบ้านบุตะโก เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
48 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ เมืองเกษตร ขามสะแกแสง
49 โรงเรียนบ้านสระแจง โนนเมือง ขามสะแกแสง
50 โรงเรียนบ้านครึมม่วง โนนเมือง ขามสะแกแสง
51 โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) โนนเมือง ขามสะแกแสง 044-971008
52 โรงเรียนบ้านงิ้ว โนนเมือง ขามสะแกแสง
53 โรงเรียนวัดกุดพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด
54 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ กุดพิมาน ด่านขุนทด
55 โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน กุดพิมาน ด่านขุนทด
56 โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ กุดพิมาน ด่านขุนทด 044430497
57 โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) กุดพิมาน ด่านขุนทด
58 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด
59 โรงเรียนด่านขุนทด ด่านขุนทด ด่านขุนทด 044 389438
60 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ ด่านขุนทด ด่านขุนทด
61 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย ด่านขุนทด ด่านขุนทด
62 โรงเรียนบ้านหาญ ด่านขุนทด ด่านขุนทด
63 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ด่านขุนทด ด่านขุนทด
64 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่านขุนทด ด่านขุนทด
65 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน ด่านนอก ด่านขุนทด
66 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) ด่านนอก ด่านขุนทด
67 โรงเรียนบ้านดอนด่านใน ด่านใน ด่านขุนทด
68 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี ด่านใน ด่านขุนทด
69 โรงเรียนบ้านหนองบง ด่านใน ด่านขุนทด
70 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง ตะเคียน ด่านขุนทด
71 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ตะเคียน ด่านขุนทด
72 โรงเรียนบ้านตะเคียน ตะเคียน ด่านขุนทด
73 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง ตะเคียน ด่านขุนทด
74 โรงเรียนบ้านหินลาด ตะเคียน ด่านขุนทด
75 โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา ตะเคียน ด่านขุนทด
76 โรงเรียนบ้านหินหล่อง ตะเคียน ด่านขุนทด
77 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม บ้านเก่า ด่านขุนทด
78 โรงเรียนบ้านกุดโดก บ้านเก่า ด่านขุนทด
79 โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย บ้านเก่า ด่านขุนทด
80 โรงเรียนบ้านโนนสะเดา บ้านเก่า ด่านขุนทด
81 โรงเรียนบ้านวังโป่ง บ้านเก่า ด่านขุนทด
82 โรงเรียนบ้านมะเริง บ้านเก่า ด่านขุนทด
83 โรงเรียนวัดบ้านกลาง บ้านเก่า ด่านขุนทด
84 โรงเรียนบ้านสระพัง บ้านเก่า ด่านขุนทด
85 โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ บ้านแปรง ด่านขุนทด
86 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านแปรง ด่านขุนทด
87 โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา บ้านแปรง ด่านขุนทด
88 โรงเรียนบ้านประดู่งาม บ้านแปรง ด่านขุนทด
89 โรงเรียนบ้านแปรง บ้านแปรง ด่านขุนทด
90 โรงเรียนบ้านหนองพลวง พันชนะ ด่านขุนทด 044-430503
91 โรงเรียนบ้านดอน พันชนะ ด่านขุนทด
92 โรงเรียนบ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด 081-7907906
93 โรงเรียนบ้านมาบกราด พันชนะ ด่านขุนทด
94 โรงเรียนบ้านโนนสง่า พันชนะ ด่านขุนทด 081-7907906
95 โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง พันชนะ ด่านขุนทด -
96 โรงเรียนบ้านพันชนะ พันชนะ ด่านขุนทด
97 โรงเรียนวัดสระจรเข้ สระจรเข้ ด่านขุนทด
98 โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สระจรเข้ ด่านขุนทด 044-249085
99 โรงเรียนบ้านหนองสาร สระจรเข้ ด่านขุนทด
100 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข หนองกราด ด่านขุนทด
101 โรงเรียนบ้านหนองหัน หนองกราด ด่านขุนทด
102 โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง หนองกราด ด่านขุนทด
103 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน หนองกราด ด่านขุนทด
104 โรงเรียนบ้านหนองแหน หนองกราด ด่านขุนทด
105 โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) หนองกราด ด่านขุนทด
106 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา หนองกราด ด่านขุนทด
107 โรงเรียนบ้านเกาะลอย หนองกราด ด่านขุนทด
108 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หนองกราด ด่านขุนทด
109 โรงเรียนบ้านวังสนวน หนองกราด ด่านขุนทด 0-4475-2483
110 โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 044-752470
111 โรงเรียนบ้านเมืองตะโก หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
112 โรงเรียนบ้านห้วย หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
113 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
114 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด 0 4443 0333
115 โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
116 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
117 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
118 โรงเรียนบ้านจะบู หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด
119 โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ หนองบัวละคร ด่านขุนทด
120 โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร หนองบัวละคร ด่านขุนทด -
121 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา หนองบัวละคร ด่านขุนทด
122 โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) หนองบัวละคร ด่านขุนทด
123 โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองไทร ด่านขุนทด
124 โรงเรียนบ้านหนองแดง หนองไทร ด่านขุนทด
125 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองไทร ด่านขุนทด
126 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี หนองไทร ด่านขุนทด
127 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง หินดาด ด่านขุนทด
128 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง หินดาด ด่านขุนทด
129 โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก หินดาด ด่านขุนทด
130 โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก หินดาด ด่านขุนทด
131 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ หินดาด ด่านขุนทด
132 โรงเรียนบ้านปราสาท หินดาด ด่านขุนทด
133 โรงเรียนบ้านหินดาด หินดาด ด่านขุนทด
134 โรงเรียนบ้านหินเพิง ห้วยบง ด่านขุนทด
135 โรงเรียนบ้านซับพลู ห้วยบง ด่านขุนทด 044-752668
136 โรงเรียนบ้านป่ารังงาม ห้วยบง ด่านขุนทด
137 โรงเรียนบ้านห้วยบง ห้วยบง ด่านขุนทด
138 โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา ห้วยบง ด่านขุนทด
139 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ห้วยบง ด่านขุนทด
140 โรงเรียนบ้านซับยาง ห้วยบง ด่านขุนทด 0895738810
141 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ห้วยบง ด่านขุนทด
142 โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย ห้วยบง ด่านขุนทด
143 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ห้วยบง ด่านขุนทด
144 โรงเรียนบ้านโนนเมือง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
145 โรงเรียนบ้านคลองแค โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
146 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด
147 โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) ทัพรั้ง พระทองคำ
148 โรงเรียนบ้านดอนขวาง ทัพรั้ง พระทองคำ
149 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว ทัพรั้ง พระทองคำ
150 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม ทัพรั้ง พระทองคำ
151 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ทัพรั้ง พระทองคำ
152 โรงเรียนบ้านห้วยสามขา ทัพรั้ง พระทองคำ
153 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ ทัพรั้ง พระทองคำ
154 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ
155 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ ทัพรั้ง พระทองคำ
156 โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว พังเทียม พระทองคำ
157 โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย พังเทียม พระทองคำ
158 โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
159 โรงเรียนบ้านป่าเพกา พังเทียม พระทองคำ
160 โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ พังเทียม พระทองคำ
161 โรงเรียนบ้านทองหลาง พังเทียม พระทองคำ
162 โรงเรียนบ้านหัวถนน พังเทียม พระทองคำ
163 โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) พังเทียม พระทองคำ
164 โรงเรียนบ้านโพนไพล พังเทียม พระทองคำ
165 โรงเรียนมาบกราดวิทยา มาบกราด พระทองคำ 044249721
166 โรงเรียนสระพระขมาดไพร มาบกราด พระทองคำ
167 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผล มาบกราด พระทองคำ
168 โรงเรียนพระทองคำวิทยา มาบกราด พระทองคำ
169 โรงเรียนบ้านมาบกราด มาบกราด พระทองคำ
170 โรงเรียนบ้านถนนหัก หนองหอย พระทองคำ
171 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) หนองหอย พระทองคำ
172 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 หนองหอย พระทองคำ
173 โรงเรียนบ้านบุเขว้า หนองหอย พระทองคำ
174 โรงเรียนบ้านหนองกก หนองหอย พระทองคำ
175 โรงเรียนบ้านหนองหอย หนองหอย พระทองคำ
176 โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค หนองหอย พระทองคำ
177 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หนองหอย พระทองคำ 0867559064
178 โรงเรียนบ้านบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์
179 โรงเรียนมัธยมบึงปรือ บึงปรือ เทพารักษ์
180 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม บึงปรือ เทพารักษ์
181 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว วังยายทอง เทพารักษ์ -
182 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม วังยายทอง เทพารักษ์
183 โรงเรียนบ้านวังยายทอง วังยายทอง เทพารักษ์
184 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 0-4422-7161-2
185 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ 044227163
186 โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา สำนักตะคร้อ เทพารักษ์
187 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สำนักตะคร้อ เทพารักษ์
188 โรงเรียนบ้านสะพานหิน หนองแวง เทพารักษ์
189 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ หนองแวง เทพารักษ์
190 โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองแวง เทพารักษ์
191 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองแวง เทพารักษ์
192 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวง เทพารักษ์
193 โรงเรียนบ้านหิงห้อย หนองแวง เทพารักษ์
194 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง หนองแวง เทพารักษ์
195 โรงเรียนบ้านโคกกระบือ หนองแวง เทพารักษ์
196 โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ กำปัง โนนไทย
197 โรงเรียนบ้านอ้อไพล กำปัง โนนไทย
198 โรงเรียนบ้านจาน กำปัง โนนไทย
199 โรงเรียนบ้านนา กำปัง โนนไทย
200 โรงเรียนบ้านกำปัง กำปัง โนนไทย
201 โรงเรียนศรีชลสินธุ์ กำปัง โนนไทย
202 โรงเรียนบ้านกะพี้ ค้างพลู โนนไทย
203 โรงเรียนวัดหนองราง ค้างพลู โนนไทย
204 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา ค้างพลู โนนไทย
205 โรงเรียนบ้านค้างพลู ค้างพลู โนนไทย
206 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ด่านจาก โนนไทย
207 โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง ด่านจาก โนนไทย
208 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา ด่านจาก โนนไทย
209 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก ด่านจาก โนนไทย
210 โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ถนนโพธิ์ โนนไทย
211 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ถนนโพธิ์ โนนไทย
212 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า บัลลังก์ โนนไทย
213 โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) บัลลังก์ โนนไทย
214 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี บัลลังก์ โนนไทย
215 โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ บัลลังก์ โนนไทย
216 โรงเรียนบึงคำคู บัลลังก์ โนนไทย
217 โรงเรียนบ้านหนองแจง บัลลังก์ โนนไทย 0857744473
218 โรงเรียนเทพคงคา บัลลังก์ โนนไทย
219 โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด บัลลังก์ โนนไทย
220 โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา บ้านวัง โนนไทย
221 โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) บ้านวัง โนนไทย 044-753718,753719
222 โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน บ้านวัง โนนไทย -
223 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา บ้านวัง โนนไทย
224 โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง มะค่า โนนไทย
225 โรงเรียนบ้านหนองดุม มะค่า โนนไทย
226 โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง มะค่า โนนไทย
227 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สายออ โนนไทย
228 โรงเรียนบ้านสระตอง สายออ โนนไทย
229 โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สายออ โนนไทย
230 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สายออ โนนไทย (044) 972123
231 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำโรง โนนไทย
232 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 สำโรง โนนไทย
233 โรงเรียนบ้านหนองกราด สำโรง โนนไทย
234 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง โนนไทย
235 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สำโรง โนนไทย
236 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สำโรง โนนไทย
237 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม โนนไทย โนนไทย
238 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โนนไทย โนนไทย
239 โรงเรียนศิริบ้านไร่ โนนไทย โนนไทย
240 โรงเรียนอนุบาลชลอใจ โนนไทย โนนไทย
241 โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนไทย โนนไทย
242 โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง โนนไทย โนนไทย 044320222
243 โรงเรียนบ้านสระจรเข้(คุรุราษฎร์ฯ) โนนไทย โนนไทย
244 โรงเรียนโนนไทย โนนไทย โนนไทย